Első oldal Vissza Folytatás Utolsó oldal Áttekintés Szöveg


A közjátékoknál a terület geometriai adottságait tekintettük az egyik fontos keretnek. A terület rehabilitációs övezet, vagyis egy meglévő nagyobb egység (nagyváros) része, így a vizsgált terület mérete nem növelhető.

Másik fontos kiindulási pontként kijelöltük a közös városfejlesztési célt, azaz, hogy a vizsgált terület a nagyobb egységen belül a jelenleginél jobb pozícióba kerüljön. A városon belül elfoglalt pozíció mutatja, hogy egy adott városrész iránt mekkora a kereslet, vagyis hány ember akar ott élni és dolgozni.

Mivel a 8. kerületet választottuk a projekt modelljének, mi is a kerület mutatóit és adottságait használtuk kiindulásnak. Így tehát a mi modellünk egy sűrűn beépített, szegény, egyetlen felújított lakóházzal sem rendelkező, többszörösen hátrányos helyzetű, cca. 600m x 600m méretű, átlagosan 4 emeletes házakkal beépített, körülbelül tizenötezer lélekszámú városrész, amelyben a munkanélküliek száma magasabb az országos és a budapesti átlagnál (8,6%) és a roma lakosság (eltérő kulturális identitásnak jelöltük) aránya 20% körüli. Valójában a geometriai határok, valamint a város-pozíció kijelölésével a projekt legfontosabb (tartalmi) határait definiáltuk.