Első oldal Vissza Folytatás Utolsó oldal Áttekintés Szöveg


Összefoglalva:

Modellünk a szereplők motivációs rendszerének változásaira helyezi a hangsúlyt. A piaci szereplők attitűdje - eltérő külső (pl. fellendülő, stagnáló vagy recessziós) makrogazdasági környezet hatására megváltozik, nő, csökken vagy változatlan marad pl. azok aránya, akik a tisztességes haszon elvén vezetik üzletüket, s ezzel párhuzamosan azok aránya is változik, akik nyereségmaximalizálók, tehát bizonyos korlátok között minden lehetséges eszközzel megpróbálnak a kiélezett versenyben talpon maradni. Természetesen ezen arányok változása kihatással van más szereplőkre is, így a képviselő testület befolyásolásában észlelhető változások a képviselőtestület döntéseiben (motivációs rendszerük megváltozásában) is megnyilvánul. Az ő döntéseik pedig közvetlen hatással vannak a társadalmi és az épített környezet változására.

A tervezési folyamatban először azt kellett eldöntenünk, hogy mi az, ami ábrázolható, s azt hogyan fogjuk ábrázolni. Az informatikában szokatlan megközelítést az indokolta, hogy elsősorban nem informatikai fejlesztésről, hanem kommunikációs felületről gondolkoztunk. Az ábrázolásra olyan grafikai modulrendszert kellett létrehoznunk, amely képes a változásokat dinamikusan és gyorsan megjeleníteni.

A következő lépések: a projekt fejlesztése során természetesen beleütköztünk a folyamatszabályozás és a mátrixalgebra matematikájába, s ahhoz, hogy egy tényleges szimulációt hozzunk létre, komoly matematikai támogatást kell igénybe vennünk. (A programot egyelőre "előre megírt forgatókönyvek" alapján készítjük el. Döntésünket elsősorban az indokolta, hogy az ilyen irányba fejlődő projekt bonyolultsági szintjét egyikünk sem tudta pontosan meghatározni.) A projektet a következő lépésben megpróbáljuk matematikai háttérrel kiegészítve továbbfejleszteni és 2005-ben több nemzetközi fesztiválon bemutatni.